Regulaminy

Regulamin księgarni internetowej wydawnictwokasper.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Księgarnia internetowa wydawnictwokasper.pl, działająca pod adresem www.wydawnictwokasper.pl (dalej zwana Księgarnią) jest prowadzona przez Jarosław Dziubiński Wydawnictwo Kasper, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, NIP: 677-235-66-68.
 2. Pod pojęciem towaru rozumie się książki dostępne w Księgarni, prezentowane na stronie internetowej www.wydawnictwokasper.pl.
 3. Towary prezentowane w Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Treści prezentowane w Księgarni stanowią zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
 4. Do korzystania z Księgarni niezbędne są: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub Opera w wersji nie starszej niż z 2010 r, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§ 2. Zasady składania zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Księgarni.
 2. Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.wydawnictwokasper.pl.
 3. Jeżeli towar nie jest dostępny (wyczerpany nakład) Księgarnia poinformuje o tym Kupującego. Księgarnia ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy, a jeżeli Kupujący zapłacił za towar Księgarnia dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na konto wskazane przez Kupującego.
 4. W przypadku czasowej niedostępności towaru, Księgarnia może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę. Brak zgody Kupującego powoduje prawo Księgarni do odstąpienia od umowy i obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy, w terminie 14 dni, na konto wskazane przez Kupującego.

§ 3. Cena towaru

 1. Cena podana przy tytule towaru jest wyrażona w polskich złotych i zawiera podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.
 4. Wybór rodzaju dostawy jednocześnie oznacza akceptację przez Kupującego zasad, na jakich przesyłka jest realizowana przez wybranego dostawcę (Pocztę Polską lub firmę kurierską).
 5. Dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.

§ 4. Formy płatności

 1. Księgarnia oferuje formę płatności przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy nr 51 1910 1048 2102 5703 4949 0001.

§ 5. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu towaru i potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Księgarnię wysłane w formie wiadomości e-mailowej.
 2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Księgarni, wskazanym w § 4 ust. 1 pkt.
 3. Wysyłka zamówienia następuje do trzech dni roboczych od terminu wskazanego w § 5 ust. 2.
 4. W przypadku wyboru płatności przelewem i nieopłacenia przesyłki w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, Księgarni przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku zamówienie zostaje anulowane. Księgarnia zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Kupującym innego terminu lub też innego sposobu płatności.
 5. Księgarnia realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem.
 6. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar jest niezniszczony, nie był używany.
 2. Uprawnienie od odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
 3. Zwracany towar należy przesyłać na adres: Jarosław Dziubiński Wydawnictwo Kasper, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań. Do przesyłki musi zostać dołączona informacja z wyraźnym wskazaniem (imię, nazwisko, dokładny adres) zamawiającego – dokonującego zwrotu oraz podania numeru konta bankowego, na które zostanie zwrócona przedpłata.
  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 4. Księgarnia gwarantuje zwrot ceny towaru oraz kosztów dostawy. Koszty odesłania towaru pokrywa Kupujący. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.

§ 7. Reklamacje

 1. Księgarnia jest obowiązana do dostarczenia rzeczy wolnych od wad fizycznych. W przypadku niezgodności towaru z umową (posiadającego wady fizyczne), Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Kupującemu lub wybranemu przez niego przewoźnikowi.
 2. Reklamowany towar należy odesłać na adres: Jarosław Dziubiński Wydawnictwo Kasper, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, z dopiskiem „REKLAMACJA”. Do reklamowanego towaru należy także dołączyć pismo (WZÓR) wskazujące przyczynę reklamacji oraz żądanie usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy.
 3. Uprawnienia do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługują Kupującemu, jeżeli Księgarnia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 4. Księgarnia rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia w zależności od żądania Kupującego naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład) zwróci należność za towar podlegający reklamacji lub zaproponuje inne spośród dostępnych w Księgarni towary; bądź też w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy zwróci uiszczoną przez Kupującego należność w całości lub w części. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Księgarnia dokłada należytej staranności, aby treść prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisów konsumenckich.
 3. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wydawnictwokasper.pl. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

 

 

########

 

 

 

Polityka cookies

 

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

 

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

 

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

 

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.