Etyka publikacyjna - Wydawnictwo Kasper

Etyka publikacyjna

Publikacje » Etyka publikacyjna

Przyjęcie monografii do wydania w Wydawnictwie będzie w każdym przypadku odbywa się na podstawie sprawiedliwych i etycznych procedur selekcji i recenzowania zgłoszonych maszynopisów.

W celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym Wydawnictwo postępuje zgodnie z wytycznymi Comittee on Publication Ethics (COPE) dostępnymi na stronie www.publicationethics.org. Sposób działania w sytuacji wykrycia nierzetelności określają algorytmy (tłumaczenie z j. angielskiego: Ewa Rozkosz i Sylwia Ufnalska).