Promocja „Duet konserwatywny” - Wydawnictwo Kasper

Promocja „Duet konserwatywny” tylko 85 zł!

Strona główna » Promocja „Duet konserwatywny” tylko 85 zł!

Chcesz kupić? Kliknij TUTAJ

 

***

 

Regulamin promocji „Duet konserwatywny”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.              Organizatorem akcji promocyjnej jest księgarnia internetowa wydawnictwokasper.pl, działająca pod adresem www.wydawnictwokasper.pl (dalej zwana Księgarnią) jest prowadzona przez Jarosław Dziubiński Wydawnictwo Kasper, ul. Zofii Nałkowskiej 22b/50, 60-573 Poznań, NIP: 677-235-66-68.

2.              Akcja promocyjna odbywać się będzie w dniach od 15 stycznia 2017 r. do odwołania albo do wyczerpania zapasów.

3.              Towary będące przedmiotem akcji promocyjnej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Treści prezentowane w Księgarni stanowią zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.

4.              Do korzystania z Księgarni a tym samym uczestnictwa w akcji promocyjnej niezbędne są: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub Opera w wersji nie starszej niż z 2010 r, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

§ 2. Zasady składania zamówienia

1.              Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Księgarni.

2.              Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.wydawnictwokasper.pl.

3.              Jeżeli towar nie jest dostępny (wyczerpany nakład) Księgarnia poinformuje o tym Kupującego. Księgarnia ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy, a jeżeli Kupujący zapłacił za towar Księgarnia dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 21 dni na konto wskazane przez Kupującego.

 

§ 3. Przedmiot promocji oraz cena towaru

1.    Akcją promocyjną objęte są następujące pozycje książkowe: Samobójstwo Oświecenia. Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat o cenie 80 zł oraz Zachowujmy się jak ludzie wolni. Janusz Kurtyka we wspomnieniach bliskich o cenie 30 zł. Ceny niniejsze wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Powyższe pozycje książkowe oferowane będą w ramach promocji w postaci zestawu (dalej: towary).

2.              W ramach niniejszej akcji promocyjnej, w przypadku złożenia zamówienia obejmującego zakup zestawu składającego się z książek, wymienionych w ust. 1 powyżej, cena zestawu obydwu książek wyniesie 85 zł przy czym książka Samobójstwo Oświecenia. Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat kosztować będzie w ramach zestawu 55 zł a książka Zachowujmy się jak ludzie wolni. Janusz Kurtyka we wspomnieniach bliskich kosztować będzie w ramach zestawu 30 zł. Promocja obowiązuje tylko w przypadku zakupu zestawu ww. książek. Ceny podane w niniejszym ustępie są wyrażone w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.

3.              Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.

4.              Dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4. Formy płatności

Księgarnia oferuje następującą formę płatności: przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy nr 47 2530 0008 2021 1044 8227 0001.

 

§ 5. Realizacja zamówienia

1.              Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu towaru i potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Księgarnię wysłane w formie wiadomości e-mailowej.

2.              Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Księgarni, wskazanym w § 4 ust. 1 pkt b).

3.              Wysyłka zamówienia następuje do trzech dni roboczych od terminu wskazanego w § 5 ust. 2.

4.              W przypadku wyboru płatności przelewem i nieopłacenia przesyłki w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, Księgarni przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku zamówienie zostaje anulowane. Księgarnia zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Kupującym innego terminu lub też innego sposobu płatności.

5.              Księgarnia realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem InPost.

6.     Wybór rodzaju dostawy oznacza jednocześnie akceptację przez Kupującego zasad, na jakich przesyłka jest realizowana przez wybranego dostawcę (Pocztę Polską lub firmę kurierską).

7.              Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane nieprawidłowym, niedokładnym lub nieaktualnym adresem podanym przez Kupującego.

8.     W związku z treścią pkt 6 i 7 niniejszego paragrafu, w przypadku podania niedokładnego, nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu i spowodowanej tym konieczności ponownego wysłania zakupionego towaru, Kupujący poniesie koszt takiej przesyłki. W takim wypadku Księgarnia po otrzymaniu zwrotu zakupionego towaru z powodu niedokładnego, nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu, powiadomi o tym fakcie Kupującego, wzywając do podania prawidłowego adresu. Po otrzymaniu adresu, przesyłka zostanie wysłana ponownie. W przypadku niepodania adresu w ciągu 21  dni od dnia powiadomienia, uważa się, że Kupujący odstąpił od umowy. W takim wypadku pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z § 6 ust. 6 niniejszego regulaminu.

 

 

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

1.              Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar jest niezniszczony, nie był używany.

2.              Odstąpienie może dotyczyć jedynie całego zestawu a nie pojedynczych książek.

3.              Uprawnienie od odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

4.              Zwracany towar należy przesyłać na adres: Jarosław Dziubiński Wydawnictwo Kasper, ul. Zofii Nałkowskiej 22b/50, 60-573 Poznań. Do przesyłki musi zostać dołączona informacja z wyraźnym wskazaniem (imię, nazwisko, dokładny adres) zamawiającego – dokonującego zwrotu oraz podania numeru konta bankowego, na które zostanie zwrócona przedpłata.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

5.              Księgarnia gwarantuje zwrot ceny towaru oraz kosztów dostawy. Koszty odesłania towaru pokrywa Kupujący. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6.              Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.

 

§ 7. Reklamacje

1.              Księgarnia jest obowiązana do dostarczenia rzeczy wolnych od wad fizycznych. W przypadku niezgodności towaru z umową (posiadającego wady fizyczne), Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Kupującemu lub wybranemu przez niego przewoźnikowi.

2.              Reklamowany towar należy odesłać na adres: Jarosław Dziubiński Wydawnictwo Kasper, ul. Zofii Nałkowskiej 22b/50, 60-573 Poznań z dopiskiem „REKLAMACJA”. Do reklamowanego towaru należy także dołączyć pismo (WZÓR) wskazujące przyczynę reklamacji oraz żądanie usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy.

3.              Uprawnienia do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługują Kupującemu, jeżeli Księgarnia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

4.              Księgarnia rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

5.              W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia w zależności od żądania Kupującego naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład) zwróci należność za towar podlegający reklamacji lub zaproponuje inne spośród dostępnych w Księgarni towary; bądź też w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy zwróci uiszczoną przez Kupującego należność w całości lub w części. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.

 

§ 8. Ochrona danych osobowych

1.              Dokonując zakupu w Księgarni Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Księgarni oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody może uniemożliwić realizację zamówienia przez Księgarnię.

2.              Administratorem danych osobowych jest Jarosław Dziubiński Wydawnictwo Kasper, ul. Zofii Nałkowskiej 22b/50, 60-573 Poznań.


3.              Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.              Każdy Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

1.              Księgarnia dokłada należytej staranności, aby treść prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.

2.              W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisów konsumenckich.

3.              Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wydawnictwokasper.pl. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.